Nevíte co je to bowling? Neznáte jeho pravidla? Naučte se o bowlingu víc ZDE
Seznamte se prosím s naším provozním řádem bowlingové herny

 1. Zájemci o pronájem drah jsou povinni se před vstupem do prostoru herny zaregistrovat u obsluhy drah.

 2. Vstup na dráhy je povolen pouze v obuvi určené pro bowling.

 3. Hráči, kteří nevlastní bowlingovou obuv, si ji musí zapůjčit.

 4. Používání zapůjčené obuvi (na boso) je z hygienických důvodů zakázáno. Ponožky je možné zakoupit u obsluhy. Pár jednorázových ponožek 10 Kč.

 5. Odchod mimo prostory herny v zapůjčené obuvi je zakázán.

 6. Při jakékoliv závadě na dráze či ostatním zařízení okamžitě upozorněte obsluhu herny.

 7. V případě potřeby pomoci kontaktujte obsluhu.

 8. Při hře se chovejte ohleduplně, nehrajete sami.

 9. Ukončení hry oznamte obsluze, na základě odehraného času vám bude vystaven účet.

 10. Před odchodem odevzdejte zapůjčenou obuv.

 11. Za poškození soukromých bowlingových koulí nenese herna odpovědnost.

 12. Rezervace dráhy je zákazníkovi blokována 10 minut, pak má obsluha herny právo dráhu pronajmout jinému zákazníkovi. Žádáme zákazníky o včasné zrušení rezervace, pokud se nemůžete dostavit v objednaný čas.

 13. Při hrubém nebo opakovaném porušování tohoto provozního řádu může být hráč vykázán z prostoru herny.